Polityka prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności określa w jaki sposób UnionNet dba o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

§ 2 Definicje

MojaFaktura - oprogramowanie przeznaczone na urządzenia Apple z systemem iOS.

Producent - producentem oprogramowania jest firma UnionNet Tomasz Muszyński, ul. Wczasowa 21c/1, 05-402 Otwock, NIP: PL5212774849.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Serwis - dostęp do wybranych usług online niezbędny do realizacji wybranych usług (np pobieranie danych kontrahentów z GUS).

$ 3 Administrator danych osobowych

Wszystkie dane osobowe wprowadzone do oprogramowania MojaFaktura są wyłącznie w Twoim posiadaniu i opcjonalnie mogą być przekazane do usługi Dropbox. Żadne dane klientów, faktury, itp nie są przekazywane do firmy UnionNet.

Wybrane usługi wykorzystują zasoby serwerów firmy UnionNet. W tym przypadku administratorem danych osobowych jest firma UnionNet Tomasz Muszyński. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw skontaktuj się z obsługą klienta poprzez email: support@myinvoice.biz.

§ 4 Jakie dane osobowe przetwarzamy

W związku ze świadczeniem wybranych usług online dla Użytkowników, przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach. Są to:

  1. Pobranie danych z bazy danych REGON - W tym celu serwis online pośredniczy w przekazaniu danych z bazy danych REGON do użytkownika. Dane są przekazywane w postaci zaszyfrowanej. Dla celów bezpieczeństwa oraz statystycznych gromadzimy numer identyfikacji podatkowej (NIP) użytkownika dokonującego zapytania, numer identyfikacji podatkowej kontrahenta, którego dane są pobierane, a także adres IP z którego dokonano zapytania oraz data i godzina dokonania zapytania.

  2. Pobranie danych z systemu informacji o VAT (VIES) - W tym celu serwis online pośredniczy w przekazaniu danych z bazy danych systemu informacji o VAT (VIES) do użytkownika. Dane są przekazywane w postaci zaszyfrowanej. Dla celów bezpieczeństwa oraz statystycznych gromadzimy numer identyfikacji podatkowej (NIP) użytkownika dokonującego zapytania, numer identyfikacji podatkowej kontrahenta, którego dane są pobierane, a także adres IP z którego dokonano zapytania oraz data i godzina dokonania zapytania.

  3. W celu poprawienia jakości programu korzystamy z oprogramowania Fabric/Crashlytics przesyłającego dane statystyczne z korzystania programu oraz w przypadku wystąpienia awarii logi z działania programu (np numer linii kodu źródłowego w którym wystąpił błąd). W logach nie są przekazywane żadne dane kontrahentów, faktur, itp. W logach może być przekazana nazwa konta (Ustawienia/konto/Nazwa) i/lub numer NIP. Polityka prywatności z usługi dostępna jest na stronie producenta.

  4. Dane statystyczne są gromadzone na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6, ust. 1, lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

§ 5 Komu udostępniamy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe (NIP) mogą zostać przekazane wyłącznie organom państwowym na pisemny wniosek. UnionNet nie posiada żadnych danych osobowych zapisanych w programie MojaFaktura z wyłączeniem numeru NIP w przypadku z skorzystania z usług online.

§ 6 Jak długo przechowujemy dane osobowe

Dane statystyczne są przechowywane przez okres 3 lat.

§ 7 Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Przysługują Ci wszelkie prawa wynikające z ustawy o RODO.

§ 8 W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Dane osobowe przekazywane do serwisu są przekazywane w postaci zaszyfrowanej (SSL). Do danych przechowywanych na serwerze nie mają dostępu osoby trzecie oraz osoby nieupoważnione. Dane są przechowywane na serwerach OVH, która posiada odrębną politykę prywatności.

Za dane przechowywane w urządzeniu oraz odpowiedzialność za utratę tych danych ponosi wyłącznie użytkownik programu MojaFaktura. Aby przestrzegać przepisów RODO musisz zadbać o bezpieczeństwo danych osobowych przechowywanych w urządzeniu wprowadzając niezbędne dostępne zabezpieczenia (blokada w programie, blokada urządzenia, kopie bezpieczeństwa, itp).