Numeracja dokumentów

Na zakładce Numeracja dokumentów możesz określić jaki format przyjmą Twoje dokumenty. Np numer faktury może wyglądać tak: FV/2014/01/1 lub 201401001 - obie numeracje określają dokument z roku 2014, miesiąc styczeń, numer kolejny 1.

Zakładka ta zawiera listę wszystkich numeracji dokumentów z dnia instalacji programu. Jeśli kolejna wersja programu wprowadziła jakiś nowy typ dokumentu, musisz zdefiniować jego numerację ręcznie.

Opis pól formularza

Etykieta
Nazwa formatu numeracji. Możesz tu wprowadzić dowolny tekst.
Typ dokumentu
Typ dokumentu, którego formatowanie numeracji dotyczy.
Format
Szablon formatu numeracji. W szablonie możesz stosować dowolne znaki oprócz nawiasów klamrowych, które wykorzystywane są do wypełniania polami automatycznymi.

Dostępne są pola wypełniane automatyczne:

 • {yy}, {yyyy} - rok 2 cyfrowy lub 4 cyfrowy,
 • {m}, {mm} - numer miesiąca bez dopełnienia zerami lub zapisany jako dwucyfrowy dopełniany zerami,
 • {d}, {dd} - numer dnia bez dopełnienia zerami lub zapisany jako dwucyfrowy dopełniany zerami,
 • {i}, {ii}, {iii}, {iiii}, {iiiii} - numer kolejny dokumentu (indeks) dopełniany odpowiednią liczbą zer,
 • {s} - etykieta serii. Pole to zostanie wypełnione Etykietą serii zdefiniowaną w Sprzedawcy. Pamiętaj, że jeśli jakikolwiek sprzedawca ma określoną etykietę serii to MUSISZ dodać pole {s} do szablonu dla typów dokumentów, które będą wykorzystywały wskazanego Sprzedawcę. W przeciwnym razie będą powielane numery dokumentów.
Numeracja
Dzienna, Miesięczna, Roczna, Ciągła - określa częstotliość zerowania indeksu numeracji.

Przykłady szablonów numeracji

Dane przykładowe:

 • data wystawienia dokumentu: 21 stycznia 2014r,
 • indeks: 4,
 • etykieta serii sprzedawcy: MAG.

Przykłady szablonów i ich formatowania (w nawiasie podano Typ numeracji):

 1. FV/{yyyy}/{mm}/{i} (Miesięczna) - FV/2014/01/4
 2. FV/{s}/{yyyy}/{mm}/{i} (Miesięczna)- FV/MAG/2014/01/4
 3. {yyyy}{mm}{iii} (Miesięczna) - 20140121004
 4. {yy}1234{iiii} (Roczna) - 1412340004
 5. {yy}{mm}{dd}{iiii} (Dzienna) - 1401210004
 6. #{iiii} (Ciągła) - #0004