Konto

Konto oznacza zestaw danych dotyczących Firmy. Jest to więc konto firmowe w programie. Konto nie jest powiązane z jakimkolwiek kontem, czy usługą internetową. Przed wystawieniem pierwszego dokumentu, niezbędne jest wprowadzenie konta do programu i przynajmniej jednego sprzedawcy. Szczegółowe informacje znajdziesz w kolejnych rozdziałach.

Etykieta
Skrócona nazwa firmy. Nazwa skrócona wykorzystwana jest jedynie w celu nazwania konta i nie musi być zgodna z nazwą firmy.
Kraj
Kraj rejestracji firmy.
Płatnik VAT
Oznaczenie czy firma jest płatnikiem VAT w krajach gdzie występuje podatek VAT lub innego podatku (np GST) w pozostałych krajach.
NIP (lub Podatek)
Numer identyfikacji podatkowej lub inny numer rejestracji podatkowej obowiązujący w danym kraju.
REGON
Numer rejestrowy firmy (Rejestr Gospodarki Narodowej).
Użytkownik
Imię i nazwisko użytkownika programu. Pole to jest wykorzystywane np w szablonie dokumentu, w pozycji Wystawił. Ta informacja nie będzie synchronizowana pomiędzy urządzeniami.
Metoda kasowa
Oznaczenie, czy firma prowadzi ewidencję metodą kasową. Włączenie tej opcji powoduje dodanie odpowiedniej klauzuli na dokumentach sprzedaży Metoda kasowa.