Stawki VAT

W programie możesz zdefiniować dowolną ilość stawek podatku VAT (lub innego podatku w przypadku innych krajów). Możliwe jest także utworzenie stawek "nie podlega", "zwolniony", itd. Po stuknięciu w znak + można dodać Podatek lub Grupę podatków.

  • Podatek - podatek końcowy, np VAT, PST, GST
  • Grupa podatków - pozwala na przypisanie do towarów wielu podatków na raz, np GST+PST.

Stawki podatku oraz grupy mogą być edytowane tylko dla podatków jeszcze nie używanych. Jeśli wystąpiła zmiana stawki podatku VAT, dodaj nowy podatek.

Opis pól formularza

Nazwa
Nazwa podatku wyświetlana na dokumencie. W przypadku kwot podaj np "23%", a dla stawek zwolnionych np "zw". W innych krajach możesz podać nazwę podatku np GST.
Wartość
Wartość procentowa podatku. Dla stawek zwolnionych wprowadź 0.
Łączony
Podatek łączony. Włącz tą opcję, jeśli obowiązuje on w Twoim kraju. Podatek łączony występuje np w USA, Kanadzie oraz Australii.
Powiązane podatki
Lista podatków powiązanych. Stuknij w Dodaj podatek aby dodać podatek do grupy.