Terminal POS

Terminal POS pozwala na szybką i wygodną ewidencję sprzedaży konsumenckiej (paragony). Głównym celem terminala POS jest współpraca z drukarką fiskalną oraz opcjonalnie z terminalem płatniczym. Możliwa jest także sprzedaż bez drukarki fiskalnej.

Osoby mające wcześniej kontakt z kasami fiskalnymi powinny czuć się swobodnie w obsłudze terminala POS.

Terminal POS dostępny jest dopiero po włączeniu w zakładce Ustawienia dokumentu Paragon. Aby przejść do terminala POS, przejdź na zakładkę Sprzedaż, stuknij w znak [+] i wybierz Terminal POS.

Sprzedaż

Na ekranie terminala, po lewej stronie widoczny jest aktualny stan paragonu. Aby dodać pozycję do paragonu należy stuknąć w KOD - wtedy pokaże się lista towarów. Jeśli znasz kod towaru SKU lub EAN, możesz go wprowadzić ręcznie i stuknąć następnie KOD. W ten sposób zostanie dodana 1 szt. wybranego towaru w cenie zdefiniowanej na liście Towarów.

Możesz także użyć wbudowanego czytnika kodów kreskowych poprzez przesunięciem palcem klawiatury w lewą stronę - wtedy możesz skorzystać z wbudowanej kamery fotograficznej jako czytnika kodów. Możesz także skorzystać ze sprzętowego czytnika kodów kreskowych w dowolnym momencie dokonując skanowania kodu.

Możliwe jest także usunięcie towaru z listy sprzedaży (storno). W tym celu przeciągnij palcem od prawej do lewej wzdłuż pozycji, którą chcesz usunąć. Odpowiednia operacja zostanie także zarejestrowana na drukarce fiskalnej.

Jeśli chcesz dokonać sprzedaży w innej ilości, kwocie lub udzielić rabatu na pozycję, przed wyborem towaru wprowadź ilość towaru i stuknij w ILOŚĆ, podaj cenę towaru i stuknij w CENA lub wprowadź rabat i stuknij w Rabat. Kolejność wprowadzenia ilości, ceny i rabatu nie ma znaczenia, ale kod towaru podawaj zawsze jako ostatni.

Po wprowadzeniu wszystkich towarów stuknij w SUMA (z klawiatury terminala). Nastąpi podsumowanie paragonu. W tym momencie możesz nadać rabat dla całego paragonu wprowadzając kwotę rabatu i stukając w Rabat. Ponowne stuknięcie w SUMA spowoduje przejście do etapu płatności. Wprowadź kwotę zapłaconą przez klienta i wybierz rodzaj płatności (gotówka, karta, itp) - program sam policzy resztę do wydania i wydrukuje paragon fiskalny (jeśli skonfigurowano drukarkę fiskalną). Jeśli kwota zapłaty jest mniejsza od kwoty transakcji, możesz ponownie stuknąć w SUMA i dokonać kolejnej wpłaty - pozwala to na dokonanie płatności wieloma środkami płatniczymi, np część gotówką, a część kartą kredytową. Jeśli skonfigurowano terminal płatniczy zostaniesz poproszony o dokonanie płatności przy jego pomocy. Typ terminala ustawisz w Ustawienia/konto/Metody płatności/Karta.

Jeśli zapłacono pełną kwotę, program zakończy transakcję i pozwoli na wprowadzanie nowej sprzedaży.

Czytnik kodów kreskowych

Oprócz wbudowanego czytnika kodów kreskowych realizowanego przy pomocy wbudowanej kamery fotograficznej (niezbędne jest dobre oświetlenie odczytywanego kodu), możesz skorzystać ze sprzętowego czytnika kodów kreskowych podłączonego przez Bluetooth lub czytnika ze złączem RS232 podłączonego np do kasy fiskalnej obsługującej czytniki kodów kreskowych lub konwertera RS232 na Ethernet. Wystarczy, że w dowolnym momencie odczytasz kod czytnikiem, a towar zostanie dodany do listy. Najlepszą współpracę otrzymasz z czytnikami Socket Mobile. Inne czytniki Bluetooth pracują w trybie emulacji klawiatury HID i ich wykorzystanie jest ograniczone - w terminalu POS skorzystasz z nich jednak bez problemu.

Terminal płatniczy

MojaFaktura pozwala na przekazanie informacji o płatności do systemu płatniczego Sumup - cały proces płatności zostanie zrealizowany wewnątrz programu.