Raporty

Zakładka zawiera listę dostępnych raportów. Raporty generowane są w postaci dokumentów PDF, a raporty fiskalne drukowane są jedynie na drukarce fiskalnej.

Każdy z raportów zawiera inny zestaw filtrów. Głównie są to filtry pozwalające na utworzenie raportu z określonego przedziału czasu, dla wybranego rodzaju dokumentu, wybranego sprzedawcy oraz wybranego kontrahenta. Zapoznaj się z raportami w programie aby wyświetlić listę dostępnych filtrów.

Raporty handlowe

Ewidencja VAT
Wykaz dokumentów z podziałem kwot na stawki VAT.
Rejestr sprzedaży
Wykaz dokumentów sprzedaży.
Rejestr zakupów
Wykaz dokumentów zakupowych.
Dowody wewnętrzne
Wykaz dokumentów wewnętrznych.
Rejestr dokumentów
Wykaz wszystkich dokumentów sprzedażowych i zakupowych, w tym także dokumentów niepowodujących sprzedaży (proforma, zamówienie, itp).
Sprzedaż wg towarów
Wykaz sprzedaży towarów i usług.
Sprzedaż wg kategorii towarów
Wykaz sprzedaży towarów i usług wg przypisanych do nich grup towarowych.

Raporty magazynowe

Operacje magazynowe
Wykaz wszystkich operacji magazynowych.
Stany magazynowe
Aktualne stany magazynowe towarów.

Raporty kasowe

Płatności
Wykaz transakcji płatności.
Raport kasowy
Raport transakcji gotówkowych.
Rozliczenie wg dokumentów
Rozliczenie poszczególnych dokumentów.
Rozliczenie wg kontrahentów
Rozliczenie kontrahentów (salda).

Raporty fiskalne

Sekcja dostępna po skonfigurowaniu drukarki fiskalnej. Raporty fiskalne drukowane są na drukarce fiskalnej. Przed wydrukiem raportu zapoznaj się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi obowiązku prowadzenia wydruków dobowych oraz miesięcznych.

Raport dobowy
Raport dobowy generowany po zakończeniu sprzedaży w danym dniu lub przed rozpoczęciem sprzedaży w nowym dniu.
Raport miesięczny
Raport miesięczny po zakończeniu sprzedaży w danym miesiącu.
Raport zmiany
Raport zmiany kasjerów.
Raport stanu kasy
Raport stanu kasy wg rejestrów kasy fiskalnej
Raport okresowy wg dat
Raport okresowy wg wskazanych dat.
Raport okresowy wg numerów
Raport okresowy wg wskazanych numerów paragonów fiskalnych.