Terminal POS

Zakładka pozwala na skonfigurowanie podstawowych parametrów terminala POS.

Opis pól formularza

Waluta
Waluta wykorzystywana przez terminal POS. W przypadku korzystania z drukarki fiskalnej, waluta ta musi być taka sama jak waluta zafiskalizowana w drukarce.
Sprzedawca
Sprzedawca wykorzystywany przez terminal POS. Parametr powoduje na ustawienie odpowiedniego sprzedawcy dla dokumentów wewnątrz programu. W przypadku drukarki fiskalnej drukowany jest sprzedawca zaprogramowany w drukarce.
Wydruk
Włącza automatyczny wydruk paragonu po dokonanej sprzedaży.
  • Nie - bez automatycznego wydruku,
  • AirPrint - automatyczny wydruk przez AirPrint,
  • Drukarka termiczna - automatyczny wydruk na drukarkach termicznych,
  • Drukarka fiskalna - automatyczny wydruk na drukarkach fiskalnych. Opcja jest dostępna dopiero po skonfigurowaniu drukarki fiskalnej Ustawienia/[Konto]/Drukarka fiskalna.
Mowa
Włącza mówienie kwoty do zapłaty przy wybraniu Sumy w terminalu POS.