Wysyłanie

Z MojejFaktury możesz przesłać każdy dokument lub raport w postaci dokumentu PDF. Aby wysłać dokument lub raport odnajdź sekcję Akcje po wybraniu dokumentu lub raportu i wybierz Akcje/Wyślij.

Domyślnie dokumenty są generowane w trybie pozwalającym na modyfikację wygenerowanych dokumentów. Możliwe jest jednak zaszyfrowania plików PDF w celu ograniczenia dostępu tylko do odczytu - pozwala to na zapewnienie integralności przesyłanego dokumentu. Sprawdź ustawienia w Pozostałe ustawienia.

Przy przesyłaniu jednostronicowych dokumentów PDF możesz napotkać problem, że Twoi klienci nie będą mogli ich poprawnie odczytać w programach MS Outlook oraz MS Outlook Express. Winnym takiego stanu rzeczy jest brak możliwości wyświetlania załączników PDF w postaci "inline" dla wiadomości przesłanych w formacie HTML w tychże programach. Skonfiguruj swoje urządzenie z iOS tak aby nie wysyłać wiadomości email w formacie HTML, a więc nie używaj formatowania tekstu, np pogrubienie, aktywne linki, itp. Sprawdź, czy Twoja stopka także nie zawiera formatowania HTML. Ewentualnie możesz też włączyć przesyłanie plików PDF w archiwum ZIP.