Sprzedawcy

Sprzedawca określa jednostkę organizacyjną firmy, która może wystawiać dokumenty (siedziba główna, oddział).

Poprzez sprzedawcę można też podawać na fakturze różne dane, w zależności od kraju nabywcy - np dla sprzedaży krajowej chcemy podać konto bankowe prowadzone w złotówkach oraz numer NIP, a dla sprzedaży unijnej konto bankowe prowadzone w walucie EURO oraz NIP-UE.

Również jeśli z programu korzysta wielu użytkowników na różnych urządzeniach, powinniśmy wprowadzić tylu sprzedawców ile jest urządzeń oraz dla każdego sprzedawcy określić Etykietę serii, która uniemożliwi powstanie duplikatów numeracji przy jednoczesnym wystawieniu dokumentów z różnych urządzeń.

Opis pól formularza

Etykieta
Etykieta sprzedawcy, dzięki której jednoznacznie zidentyfikujesz dokonany wybór sprzedawcy.
Nazwa firmy
Pełna nazwa firmy.
NIP
Numer NIP lub inny numer identyfikacji podatkowej. Numer może być podany w formacie w jakim ma być drukowany na dokumentach (z uwzględnieniem kresek lub prefiksów NIP-UE).

Adres

Kraj
Kraj rejestracji firmy.
Ulica
Adres firmy.
Kod pocztowy
Kod pocztowy. Format kodu musi być zgodny z formatem obowiązującym w danym kraju, np w Polsce jest to 00-000.
Miasto
Miasto firmy.
Stan
Stan - pole występujące tylko w niektórych krajach, np w Stanach Zjednoczonych.

Konto bankowe

Nazwa
Nazwa banku.
Nr konta
Nr konta IBAN lub inny w przypadku krajów spoza UE.
SWIFT
Nr SWIFT banku.
BIC
Nr BIC banku.
Waluta
Waluta konta bankowego. Ustawienie wartości na inną niż Dowolny powoduje filtrowanie wyborów waluty podczas wystawiania dokumentów sprzedaży.

Numeracja dokumentów

Etykieta serii
Etykieta serii powiązana ze sprzedawcą. Więcej o etykiecie serii znajdziesz w rozdziale Numeracja dokumentów.

Magazyn

Magazyn główny
Główny magazyn dostępny dla danego sprzedawcy. Podczas sprzedaży sprzedawca będzie widział stany magazynowe tylko dla tego magazynu. Jeśli chcesz dokonywać sprzedaży z różnych magazynów musisz utworzyć odpowiednią ilość sprzedawców powiązanych z magazynami lub dokonywać sprzedaży na podstawie wcześniej utworzonych dokumentów wydania magazynowego.