Płatności

Zakładka płatności zawiera listę wszystkich płatności przychodzących oraz wychodzących, w tym także dokumenty KP i KW.

Na liście płatności widoczne są informacje:

  • numer dokumentu lub rodzaj transakcji,
  • data transakcji,
  • nazwa kontrahenta,
  • kwota transakcji.

Dokument płatności może zostać przypisany do dowolnej ilości dokumentów sprzedażowych lub zakupowych.

W przypadku wybrania płatności gotówkowej, zostanie wygenerowany dokument KP lub KW i nadany mu kolejny numer. Pozostałe rodzaje płatności nie generują dokumentów przyjęcia lub wydania.

Możesz zdefiniować dowolne rodzaje płatności w zakładce Ustawienia.

Dodawanie płatności

Możesz dodać płatność dokumentu na dwa sposoby.

  1. Poprzez zakładkę Płatności. Po prostu dodaj nowy dokument Płatności, wybierz rodzaj dokumentu, wprowadź kwotę wpłaty. Teraz możesz zaznaczyć opcję Przypisz automatycznie - wtedy program sam opłaci odpowiednie dokumenty. Jeśli chcesz ręcznie wybrać opłacone dokumenty, pozostaw opcję Przypisz automatycznie wyłączoną i zapisz dokument płatności. Przejdź do edycji płatności i stuknij na dokumenty w sekcji Przypisz dokumenty.

  2. Poprzez zakładkę Sprzedaż lub Koszty. Wybierz dokument do opłacenia, odnajdź sekcję Płatności i stuknij w Dodaj płatność.

Dokumenty płatności

  1. Przyjęcie. Przyjęcie od klienta płatności.
  2. Wydanie. Zapłata na rzecz klienta.

Opis pól formularza

Data
Data płatności.
Sprzedawca
Sprzedawca rejestrujący transakcję płatności.
Kontrahent
Kontrahent dokonujący płatności lub na rzecz którego dokonywana jest płatność. Po wybraniu kontrahenta pole Kwota zostanie wypełnione aktualnym saldem kontrahenta. Jeśli Kwota była wcześniej zmieniona, pole Kwota się nie zaktualizuje.
Kwota
Kwota płatności. Kwoty dodatnie są przyjęciem płatności, a ujemne zapłatą na rzecz kontrahenta. Możesz zmienić znak płatności +/- podczas wprowadzania kwoty.
Metoda płatności
Sposób dokonanej płatności.
Przypisz automatycznie
Powoduje przypisanie dokumentu płatności do dokumentów widocznych w sekcji Niezapłacone dokumenty. Opcja widoczna jedynie podczas dodawania nowej płatności.
Uwagi
Twoje uwagi związane z płatnością. Uwagi te są widoczne na dokumencie KP/KW.

Opłacone dokumenty

Sekcja zawiera listę dokumentów powiązanych z wybraną płatnością.

Przypisz dokumenty

W sekcji tej możesz przypisać dokument płatności do dokumentu sprzedażowego lub zakupowego. Sekcja jest widoczna tylko jeśli płatność ma nieprzypisane środki.

Niezapłacone dokumenty

Sekcja jest widoczna jedynie podczas dodawania nowej płatności. Widoczne tu są dokumenty, które nie zostały opłacone z wykazaną pozostałą kwotą do zapłaty. Przy zaznaczonej opcji Przypisz automatycznie program sam przypisze płatności do wykazanych nieopłaconych dokumentów.