Metody płatności

W MojejFakturze możesz zdefiniować nieograniczoną ilość metod płatności. Jeśli jakiejś metod nie ma jeszcze na liście, dodaj własną.

Opis pól formularza

Nazwa
Nazwa metody płatności, np "Gotówka".
Typ
Charakter typu płatności. Do wyboru są: Natychmiastowa (np gotówka), Odroczona (np przelew), Kompensata. Typ płatności wykorzystywany jest np przy wystawianiu faktur - faktury gotówkowe (z typem Natychmiastowa) mogą mieć automatycznie generowany dokument płatności.
Terminal
Po wybraniu typu płatności Karta możesz wybrać rodzaj terminala płatniczego obsługującego dany typ płatności. Możesz wybrać terminal płatniczy Sumup lub payleven (obecnie należący do Sumup).
Drukuj potw. pł. kartą
Potwierdzenia płatności kartą mogą być wydrukowane na każdej obsługiwanej drukarce fiskalnej.