Wstęp

Z MojąFakturą szybko wystawisz jeden z dokumentów faktury, rachunku, proformy i wiele innych. Będziesz także mógł zarządzać bazą swoich kontrahentów, towarów oraz magazynem.

Na górze ekranu masz dostępną nawigację po ekranach programu (menu), nazwę aktywnego ekranu oraz komendy edycji, zapisu. Po wybraniu znaku menu znajdującego się w lewym górny rogu ekranu znajdziesz zakładki, dzięki którym uzyskasz dostęp do poszczególnych tabel danych, czy funkcji programu.

W programie dostępne są standardowe gesty nawigacji palcem w programie, np przeciągając palcem od prawej do lewej wzdłuż wiersza rekordu uzyskasz opcję usunięcia wskazanego rekordu - dzięki temu nie potrzebujesz wybierać z górnej belki opcji Edycja.

Niektóre tytuły pól edycyjnych są podświetlane na czerwono - oznacza to, że występuje w nich błąd, np pole jest puste, kod pocztowy jest w złym formacie, numer NIP jest błędny, itp.

W niniejszej pomocy dostęp do opcji będzie przedstawiany w postaci ścieżki przejść, np Ustawienia/[Konto]/Sprzedawcy/[Sprzedawca]/NIP. Oznacza to, że należy wybrać opcję Menu, przejść do opcji Ustawienia, wybrać konto do edycji, wybrać Sprzedawcy, wybrać żądanego sprzedawcę i przejść do pola NIP. W nawiasach kwadratowych zawarte są pola o opisie definiowanym przez użytkownika, w wybranej sekcji (sekcja Konto) lub liście pozycji (lista sprzedawców).

Pola formularzy zawierające znak Znak (i) mogą być stuknięte w tenże znak oraz poza nim - w ten sposób dostępne są dwie funkcje programu, najczęściej jest to dokonanie wyboru (stuknięcie poza znakiem) lub edycja (stuknięcie w znak).

Niektóra pola formularzy posiadają weryfikację poprawności wprowadzonych danych. Jeśli przy polu edycji pojawia się czerwony wykrzyknik, oznacza to, że wskazane pole zawiera błędną wartość i MUSI zostać ona poprawiona, aby móc zapisać dane wprowadzone w formularzu. Jeśli pojawił się pomarańczowy wykrzyknik, oznacza to, że wskazane pole zawiera błędną wartość, ale zostanie ono przyjęte.