Towary

Zakładka zawiera listę zdefiniowanych towarów i usług.

Na liście towarów widoczne są informacje:

  • nazwa towaru/usługi,
  • kod EAN i SKU,
  • ilość dostępna w magazynie,
  • wartość towaru/usługi w domyślnej walucie.

Możliwe jest wystawianie dokumentów sprzedażowych wpisując pozycje dokumentu ręcznie - tak wprowadzone towary/usługi nie będą zapamiętane na liście towarów.

Stan magazynowy towaru regulowany jest wyłącznie przez dokumenty magazynowe. Możliwe jest posiadanie ujemnych stanów magazynowych - program będzie ostrzegał przed ujemnymi stanami (zachowanie to można zmienić w systemowej aplikacji Ustawienia).

Opis pól formularza

Dodaj zdjęcie
Opcja widoczna podczas edycji towaru jeśli nie wybrano jeszcze żadnego zdjęcia towaru. Opcja pozwala na dodanie zdjęcia z systemowej Bilbioteki zdjęć lub przy pomocy wbudowanego aparatu fotograficznego.
[Zdjęcie]
Wybrane zdjęcie towaru. Stuknięcie w zdjęcie podczas edycji pozwala na jego usunięcie lub zmianę na inne zdjęcie. W trybie odczytu stuknięcie powoduje wyświetlenie zdjęcia w trybie pełnoekranowym.
Towar/Usługa
Rodzaj towaru. Towary mogą mieć przypisaną ilość na stanie magazynowym i mogą być wybierane przy dokumentach WZ i PZ. Usługi nie mogą mieć przypisanych stanów magazynowych.
Nazwa
Nazwa towaru.
Dodatkowa nazwa
Dodatkowa nazwa towaru - widoczna na dokumencie sprzedaży jako dodatkowy opis (mniejszą czcionką).
Jednostka
Jednostka miary towaru/usługi. Listę jednostek miar możesz definiować na zakładce Jednostki.

Ceny

Lista przypisanych cen w dostępnych (skonfigurowanych) walutach.

Licz od
Wybór sposobu liczenia podstawy ceny dla towaru. Ostateczny sposób liczenia zostanie ustalony podczas wystawiania dokumentu sprzedaży, ale kwota bazowa (netto lub brutto) zostanie wybrana ze zdefiniowanej wartości.
Netto
Cena netto sprzedaży towaru/usługi. Możliwość edycji uzależniona jest od ustawienia opcji Licz od.
VAT
Kwota VAT sprzedaży towaru/usługi.
Brutto
Cena brutto sprzedaży towaru/usługi. Możliwość edycji uzależniona jest od ustawienia opcji Licz od.
Cena producenta
Cena producenta lub inna cena, którą użytkownik może dowolnie interpretować. Pole to jest uwzględniane przy liczeniu rabatów i spowoduje, że jeśli wprowadzony rabat powoduje przekroczenie ceny producenta, zostanie on zmniejszony do odpowiedniej wartości.

Szczegóły

Płatność podzielona
Oznaczenie towaru objętego płatnością podzieloną. Dodanie takiego towaru do faktury spowoduje automatyczne oznaczenie mechanizmem podzielonej płatności. Pamiętaj, że mechanizmem tym są objęte tylko niektóre towary a także dopiero powyżej ogólnej wysokości faktury. Sprawdź aktualnie obowiązujące przepisy w Twoim kraju.
Grupa
Grupa towaru. Grupy pozwalają na przypisywanie rabatów dla kontrahentów do wybranych grup towarowych.
EAN
Kod EAN towaru. Kod ten pozwala na wyszukanie towaru poprzez czytnik kodów kreskowych.
PKWiU
Kod PKWiU towaru/usługi.
SKU
Kod użytkownika towaru/usługi. Kod ten pozwala na wyszukanie towaru/usługi poprzez czytnik kodów kreskowych.
Opis
Dowolny opis przedmiotu.