Drukarka fiskalna

MojaFaktura współpracuje z drukarkami fiskalnymi firmy Posnet, Novitus oraz Novitus. Dokładny wykaz przetestowanych z programem drukarek oraz sposobu ich podłączenia znajduje się poniżej.

Do drukarki fiskalnej możesz podłączyć również szufladę na gotówkę - będzie ona otwierana po każdorazowym wydruku paragonu lub faktury fiskalnej. Wybrane modele drukarek pozwalają także na podłączenie czytnika kodów kreskowych.

Opis pól formularza

Połączenie

Połączenie
Skonfigurowany sposób połączenia z drukarką fiskalną.
Konfiguruj
Konfiguruje wybrany sposób połączenia. Do wyboru są:
 1. TCP/IP - bezpośrednie wprowadzenie adresu IP oraz portu drukarki.
 2. AirConsole - połączenie za pośrednictwem konwertera AirConsole poprzez WiFi lub Bluetooth LE. Po wybraniu tej opcji program wyszuka dostępnych urządzeń AirConsole. Parametry portu szeregowego konfigurowane są bezpośrednio w AirConsole.
 3. Bluetooth LE - bezpośrednie połączenie z drukarką fiskalną wyposażoną we wbudowany moduł Bluetooth LE (obecnie tylko Posnet Temo HS).

Drukarka

Drukarka
Typ drukarki fiskalnej.
Konfiguruj
Przejście do wyboru typu drukarki fiskalnej oraz jej konfiguracji.
 • Posnet - drukarka fiskalna firmy Posnet (nowy) i zgodna z protokołem Posnet (nowy).
 • Novitus - drukarka fiskalna firmy Novitus i zgodna z protokołem Novitus lub Novitus zgodny z Posnet.
 • Elzab - drukarka fiskalna firmy Elzab i zgodna z protokołem Elzab.
Usuń
Usuwa konfigurację drukarki oraz połączenia z drukarką. Po wybraniu tej opcji możliwa jest zmiana sposobu połączenia z drukarką oraz rodzaju drukarki.

Konfiguracja drukarki fiskalnej

Model
Model drukarki (pole tylko do odczytu).
Wersja
Wersja oprogramowania drukarki (pole tylko do odczytu).
Zestaw znaków
Zestaw znaków używany przez drukarkę (pole tylko do odczytu). MojaFaktura obsługuje formaty: Windows CP1250, Latin 2 (ISO-8859-2) oraz Mazovia.
Waluta fiskalizacji
Waluta fiskalizacji drukarki. Paragony oraz faktury mogą być drukowane na drukarce tylko w tej walucie. Wykorzystując terminal POS należy także ustawić w nim tą samą walutę.
Data i czas
Data i czas zaprogramowana w drukarce.

Nagłówek

Nagłówek
Treść nagłówka dla każdego wydruku. W nagłówku można stosować znaki kontrolne obsługiwane przez urządzenia - przeczytaj instrukcję obsługi swojej drukarki aby sprawdzić jakie znaki kontrolne są obsługiwane. Sprawdź w instrukcji obsługi drukarki ile linii tekstu można podać w nagłówku.
Logo
Grafika nagłówka. Grafikę wybiera się poprzez wybór "slotu" pod który wcześniej wgrano grafikę. Aby zaprogramować grafikę w urządzeniu wybierz opcję Wgraj grafikę. Grafika nagłówka nie może być używana wspólnie z trybem Oszczędzaj papier. Opcja dostępna tylko w niektórych modelach drukarek.

Stopka

Stopka
Treść stopki dla każdego wydruku. W stopce można stosować znaki kontrolne obsługiwane przez urządzenia - przeczytaj intrukcję obsługi swojej drukarki aby sprawdzić jakie znaki kontrolne są obsługiwane. Sprawdź w instrukcji obsługi drukarki ile linii tekstu można podać w stopce. Zmianę stopki można wykonać po wydruku raportu dziennego. Sprawdź w instrukcji drukarki, czy obsługiwane są grafiki nagłówka.
Logo
Grafika stopki. Grafikę wybiera się poprzez wybór "slotu" pod który wcześniej wgrano grafikę. Aby zaprogramować grafikę w urządzeniu wybierz opcję Wgraj grafikę. Opcja dostępna tylko w niektórych modelach drukarek.

Wyświetlacz

Statyczny tekst wyświetlany na ekranie drukarki fiskalnej po włączeniu urządzenia lub po przerwie w prowadzeniu sprzedaży. Sprawdź w instrukcji obsługi drukarki ile linii wyświetlacza ma Twoja drukarka.

Stawki VAT

Sekcja zawiera stawki VAT zaprogramowane w urządzeniu. Kolejność zaprogramowanych wartości stawek nie ma znaczenia (dla drukarek Novitus ostatnią stawką musi być stawka zwolniona). Dla stawki zwolnionej wprowadź wartość 100.

Ustawienia papieru

Dostosuj do szerokiego papieru
W przypadku stosowania szerokiego papieru w drukarce, pozwala na wydruk o ładniejszej wizualizacji faktur. Opcja dostępna tylko w niektórych modelach drukarek.
Oszczędzaj papier
Opcja pozwala na ograniczenie wydruku pustego miejsca pomiędzy kolejnymi paragonami (opcja dostępna tylko w niektórych modelach drukarek). Dzięki tej opcji zakończenie wydruku paragonu powoduje natychmiastowy wydruk nagłówka następnego paragonu. Opcja nie działa w przypadku korzystania z graficznego logo nagłówka. Opcja dostępna tylko w niektórych modelach drukarek.

Tryb serwisowy

Aktualizuj datę i czas
Ustawia datę i czas w drukarce. Sprawdź w instrukcji obsługi drukarki procedurę zmiany czasu.
Wgraj grafikę
Opcja pozwala na wgranie grafiki w wybranym slocie. Wgranie można dokonać jedynie po wydruku raportu dziennego. Dopuszczalny rozmiar grafiki jest zależny od modelu drukarki. Wgrywana grafika zostanie automatycznie przekonwertowana na format czarno-biały z zastosowaniem wygładzania Floyd-Steinberg dającego najlepszą jakość wydruku.
 • Slot - numer slotu drukarki
 • Szerokość - szerokość wydruku grafiki (w milimetrach). Wysokość zostanie wyliczona proporcjonalnie do szerokości grafiki.
 • Wybierz grafikę - wybór grafiki z Biblioteki zdjęć. Wybierz grafikę o odpowiedniej rozdzielczości dostosowanej do rozdzielczości drukarki.
 • Wgraj - zaprogramowanie grafiki w drukarce.

Sposób podłączenia drukarek fiskalnych

Poniżej przedstawione zostały przetestowane sposoby połączenia programu MojaFaktura z przetestowanymi drukarkami fiskalnymi.

Posnet

 1. Thermal HD - drukarkę należy podłączyć poprzez złącze Ethernet do access pointu WiFi tej samej sieci, w której znajduje się iPhone lub iPad.
 2. Temo HS - drukarkę wyposażoną w Bluetooth LE należy po prostu włączyć i sparować z programem podczas pierwszego połączenia z drukarką. Wersje drukarek nie posiadajace Bluetooth LE należy podłączyć kablem USB bezpośrednio do konwertera Airconsole. Airconsole należy podłączyć do tej samej sieci co iPad/iPhone lub iPad/iPhone podłączyć do sieci WiFi AirConsole-XX udostępnianej przez konwerter Airconsole lub połączyć się poprzez Bluetooth LE.

Novitus

 1. HD E - drukarkę należy podłączyć poprzez złącze Ethernet do access pointu WiFi tej samej sieci, w której znajduje się iPhone lub iPad.
 2. Deon E - drukarkę wyposażoną w złącze RS232 (RJ11) należy podłączyć do konwertera Airconsole przy pomocy niebieskiej przejściówki USB-RS232 dostarczanej z Airconsole oraz samodzielnie sporządzonego kabelka RJ45 na RJ11, a następnie połączyć się z poprzez WiFi lub Bluetooth LE.

Elzab

 1. D10 - drukarkę w wersji z modułem WiFi należy podłączyć poprzez złącze Ethernet do access pointu WiFi tej samej sieci, w której znajduje się iPhone lub iPad.