Udostępnianie iTunes

Udostępnianie iTunes pozwala na dostęp do wybranych plików programu poprzez oprogramowanie iTunes. W ten sposób możesz skopiować plik kopii bezpieczeństwa lub przekazać dane importu lub eksportu danych.

Dokładną instrukcję postępowania znajdziesz w pomocy Apple iOS: informacje o udostępnianiu plików. W punkcie 5 zamiast Keynote odnajdziesz MojaFaktura lub MyInvoice (w zależności od wybranego języka w systemie operacyjnym Mac).