Synchronizacja

Synchronizacja danych pozwala na wymianę danych pomiędzy urządzeniami bez interwencji użytkownika - synchronizacja działa w tle. Do przechowywania danych wykorzystywana jest chumura Dropbox. Synchronizacja polecana jest także w celu wykonywania kopii danych online, nawet jeśli posiadasz tylko jedno urządzenie. Jeśli nie masz jeszcze nie korzystasz z usługi, załóż konto Dropbox.

W celu włączenia synchronizacji przejdź do Ustawienia/Synchronizacja i stuknij w Użyj Dropbox. W zależności, czy posiadasz zainstalowaną aplikację Dropbox, czy nie, proces parowania programu z Dropbox wygląda trochę inaczej.

A) Zainstalowana aplikacja Dropbox:

  1. Po stuknięciu w Użyj Dropbox nastąpi przełączenie do aplikacji Dropbox.
  2. Zezwól na dostęp aplikacji MyInvoice do konta Dropbox.
  3. Nastąpi powrót do MojejFaktury.
  4. Synchronizacja rozpocznie się w ciągu paru sekund.

Aplikacja Dropbox używana jest w celu autoryzacji w usłudze Dropbox. Po włączeniu synchronizacji możesz odinstalowac aplikację Dropbox lub przełączyć ja na inne konto.

B) Bez aplikacji Dropbox:

  1. Po stuknięciu w Użyj Dropbox wyświetli się formularz w którym podaj login oraz hasło do konta Dropbox.
  2. Zezwól na dostęp aplikacji MyInvoice do konta Dropbox.
  3. Synchronizacja rozpocznie się w ciągu paru sekund.

W obu przypadkach MojaFaktura nie przechowuje hasła do Twojego konta w Dropbox.

Dane w Dropbox przechowywane są w katalogu ~/Dropbox/Aplikacje/MyInvoice lub ~/Dropbox/Apps/MyInvoice. Nie manipuluj znajdującymi się tam plikami w jakikolwiek sposób - w przeciwnym razie możesz bezpowrotnie uszkodzić znajdujące się tam dane.

Sposób działania

MojaFaktura monitoruje wszystkie dokonywane przez Ciebie zmiany danych oraz wprowadzane nowe dokumenty, kontrahenci, itp. Po wykryciu takieh zmiany program tworzy lokalną kopię danych do synchronizacji i po chwili rozpoczyna synchronizację danych z kontem Dropbox. Ponadto, co około 5 minut sprawdza, czy nastąpiły jakieś zmiany w danych na koncie Dropbox, które należy pobrać. Dzięki takiemu rozwiązaniu, nie musisz mieć ciągłego połączenia z internetem - dane mogą się zsynchronizować w późniejszym czasie (offline).

Musisz jednak pamiętać, że z tego względu musisz uważać na zmianę tych samych danych przez dwóch użytkowników - np zmiana adresu wprowadzona w kontrahencie spowoduje zapamiętanie tylko ostatniej (najnowszej) zmiany.

Także wprowadzanie dokumentów przez wielu użytkowników jednocześnie może spowodować problemy z dublowaniem się numeracji dokumentów - w tym celu zastosuj wielu sprzedawców z ustawionym parametrem Ustawienia/[Konto]/Sprzedawcy/[Sprzedawca]/Etykieta serii.

Dane na urządzeniu nie aktualizują się

Procedura postępowania w przypadku braku synchronizacji znajduje się w zakładce Pytania i odpowiedzi.