Magazyn

Zakładka zawiera wykaz dokumentów magazynowych.

Na liście dokumentów widoczne są informacje:

 • numer dokumentu,
 • data wystawienia dokumentu,
 • nazwa kontrahenta,
 • rodzaj dokumentu.

Podstawowym celem dokumentów magazynowych jest prowadzenie gospodarki magazynowej w postaci ewidencji posiadanego towaru i jego przepływu (rejestracja przyjęcia, wydania i przesunięcia) oraz rezerwacji towarów w magazynie.

Dokumenty magazynowe powodują zmianę ilości dostępnego towaru. Usunięcie dokumentu magazynowego spowoduje automatyczną aktualizację stanów magazynowych. Usuwanie możliwe jest tylko w pewnych przypadkach: dokument przyjęcia (zewnętrznego, wewnętrznego, międzymagazynowego oraz bilansu otwarcia) można usunąć tylko, jeśli nie wystawiono powiązanych z nim dokumentów wydania. Dokument Przyjęcia międzymagazynowego można usunąć poprzez usunięcie powiązanego dokumentu Wydania międzymagazynowego.

Więcej o stanach magazynowych przeczytasz w rozdziale Sprzedaż.

Dokumenty magazynowe

 1. Przyjęcie zewnętrzne. Dokument przyjęcia towaru z zewnątrz. Powoduje zwiększenie stanu magazynowego.
 2. Przyjęcie wewnętrzne. Dokument przyjęcia towaru wewnątrz firmy. Powoduje zwiększenie stanu magazynowego.
 3. Wydanie zewnętrzne. Dokument wydania towaru na zewnątrz. Powoduje zmniejszenie stanu magazynowego.
 4. Rozrachunek wewnętrzny. Dokument wydania towaru wewnątrz firmy. Powoduje zmniejszenie stanu magazynowego.
 5. Przesunięcie międzymagazynowe. Dokument przesunięta towaru pomiędzy magazynami. Powoduje zmniejszenie stanu magazynu z którego towar jest pobierany i zwiększenie stanu magazynu na który jest przyjmowany. Przesunięcie międzymagazynowe powoduje utworzenie dwóch dokumentów: Wydanie międzymagazynowe (dla magazynu źródłowego) i Przyjęcie międzymagazynowe (dla magazynu docelowego).
 6. Bilans otwarcia. Dokument otwarcia magazynu. Powoduje zwiększenie stanu magazynowego. Dokument stosowany jest przy rozpoczynaniu pracy z programem, gdzie towary w magazynie już są i należy je zaewidencjonować. Dokument nie powinien być stosowany do towarów już wcześniej wprowadzonych dokumentem Bilans otwarcia, Przyjęcie zewnętrzne lub Przyjęcie wewnętrzne.
 7. Rezerwacja oraz Anulowanie rezerwacji. Dokumenty rezerwacji towaru na magazynie. Rezerwacje towarów tworzy się poprzez utworzenie dokumentu sprzedażowego Zamówienie lub Proforma. Anulowanie rezerwacji dokonuje się automatycznie po wystawieniu dokumenty sprzedaży powiązanego z Zamówieniem lub Proformą oraz poprzez edycję dokumentu Rezerwacji i wybór akcji Anuluj rezerwację.

Opis pól formularza

Dokumenty powiązane
Wykaz powiązanych dokumentów sprzedażowych lub zakupowych.
Magazyn
Magazyn, którego dotyczy operacja.
Magazyn źródłowy
Magazyn, z którego dokonywana jest operacja przesunięcia międzymagazynowego.
Magazyn docelowy
Magazyn, na który dokonywana jest operacja przesunięcia międzymagazynowego.
Kontrahent
Kontrahent któremu towar jest wydawany lub od którego jest przyjmowany. Pole nie jest dostępne dla Bilansu otwarcia oraz Przesunięcia międzymagazynowego.
Data
Data operacji magazynowej.
Uwagi
Pole uwag umieszczanych na dokumentach magazynowych.

Pozycje

Pozycje dokumentu magazynowego. Lista dokumentów jest przefiltrowana do produktów o typie Towar.

Akcje

Utwórz dokument kosztowy
Pozwala na stworzenie dokumentu kosztowego na podstawie przyjęcia magazynowego.
Utwórz fakturę
Pozwala na utworzenie dokumentu sprzedaży na podstawie wydania magazynowego.