Ustawienia

Program można konfigurować w dwóch miejscach. Na zakładce menu Ustawienia oraz w systemowej aplikacji Ustawienia po wybraniu programu MojaFaktura.

Program MojaFaktura pozwala na posiadanie wielu kont, które możemy opisać także jako organizacje występujące pod jednym numerem NIP.

Aby dodać nowe konto stuknij w Dodaj konto. Zostaniesz poproszony o podanie paru podstawowych informacji o firmie lub organizacji.

Edycję ustawień konta dokonuje się po stuknięciu w Znak (i).

Stuknięcie w nazwę konta powoduje zmianę aktywnego konta na wybrane.

Konta

Sekcja zawiera listę zdefiniowanych kont. Definicję kont znajdziesz znajdziesz w rozdziale Konto.

Baza danych

Synchronizacja
Menu pozwalające na włączenie synchronizacji danych z kontem Dropbox. W zakładce tej można także zobaczyć aktualny status synchronizacji oraz ostatni kod błędu. Możliwe jest także rozłączenie synchronizacji. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale Synchronizacja.
Obsługa plików
Menu zawierające listę dostępnych usługodawców przechowywania danych w chmurze. Obecnie dostępne jest Udostępnianie iTunes, czyli przechowywanie danych w urządzeniu oraz Dropbox.
Wykonaj kopię zapasową
Wykonuje kopię bezpieczeństwa. Uwaga! Kopia bezpieczeństwa nie wykona kopii zapisanych plików graficznych nie zapisanych w urządzeniu, czyli np takich, które znajdują się tylko w Dropbox.
Przywróć z kopii zapasowej
Przywraca wszystkie dane z pliku kopii z wybranego pliku.

Urządzenia

Sekcja zawierająca informacje o obsługiwanych mobilnych drukarkach termicznych Woosim, drukarkach fiskalnych oraz terminalach płatniczych. Możesz również skonfigurować adres IP czytnika kodów kreskowych lub przeczytać informację o innych skonfigurowanych czytnikach kodów.

Szablony

Tłumaczenia
Zakładka zawiera wykaz wbudowanych tłumaczeń plików szablonów. Możliwe jest dodanie własnego tłumaczenia szablonu na dowolny z wybranych języków.

Bezpieczeństwo

Użytkownicy
Lista użytkowników programu. Więcej w rozdziale Użytkownicy.
Kod odblokowania
Opcja pozwala na włączenie kodu blokady dostępu do programu przed osobami niepowołanymi.
Touch ID
Pozwala na odblokowywanie ekranu programu przy pomocy odcisku palca - opcja dostępna tylko na urządzeniach z Touch ID.
Zmień kod odblokowania
Pozwala na zmianę kodu blokady.
Wymagaj po
Czas po jakim kod blokady będzie wymagany.

Wsparcie techniczne

Pomoc
Dostęp do niniejszej pomocy.
Wyślij email
Opcja pozwala na wysłanie do wsparcia technicznego logów z działania programu. Gromadzenie logów możesz włączyć w systemowej aplikacji Ustawienia.