Grupy towarowe

Na tej zakładce zdefiniujesz grupy towarowe. Grupy są stosowane w celu ustalenia automatycznych rabatów.

Opis pól formularza

Nazwa
Nazwa grupy.
Rabaty
Lista rabatów.

Rabat

Definiuje rabaty, które zostaną zastosowane podczas wystawiania dokumentu. Wartość rabatu nie może przekroczyć kwoty zakupu towaru określoną podczas definiowania Towarów. Możliwe jest tworzenie rabatów progresywnych, np przy sprzedaży 3 szt. towaru nadany zostanie rabat 5%, a przy 50 sztukach 15% rabatu. Na podstawie poniższych parametrów program sam dobierze więc odpowiedni jeden rabat.

Ustal rabat na
Towar lub grupa towarowa, której rabat ma dotyczyć.
  • Wszystkie - dowolny towar lub grupa.
  • Towar - wybrany towar.
  • Grupa towarowa - wybrana grupa towarowa.
Kontrahent lub Grupa kontrahentów
Kontrahent lub grupa kontrahentów, którego rabat dotyczy.
Rabat
Rabat procentowy.
Min. ilość
Minimalna ilość od której rabat będzie stosowany.