Słowniczek pojęć

Konto
Konto oznacza zestaw danych dotyczących Firmy. Jest to więc konto firmowe w programie. Konto nie jest powiązane z jakimkolwiek kontem, czy usługą internetową.
Sprzedawca
Dane Twojej firmy, które zostaną umieszczone na fakturze.
Etykieta serii
Dodatkowy znacznik w numeracji dokumentów jednoznacznie wskazujący na Sprzedawcę. Dzięki etykiecie serii odróżnisz dokumenty wystawione przez osobę, oddział firmy, magazyn, czy inne stanowisko sprzedaży. Etykieta ma szczególne znaczenie przy pracy z programem wielu pracowników z różnych urządzeń i synchronizacji danych pomiędzy urządzeniami - dzięki niej nie nastąpi powielenie numerów dokumentów wystawionych w tym samym czasie przez różne osoby. Etykieta serii to najczęściej krótki tekst np "SKLEP", "A", "M1", itp.
Baza danych
Plik przechowujący wprowadzone dane w urządzeniu użytkownika.
Kopia bezpieczeństwa
Plik danych przechowujący pełną kopię danych programu. Dzięki niemu można odzyskać wszystkie dane z dnia wykonania kopii bezpieczeństwa.
Szablony
Pliki definicji wyglądu dokumentów PDF lub dokumentów drukowanych na drukarkach termicznych.
Drukarka mobilna
Przenośne urządzenie drukujące na specjalnym papierze termicznym. Drukarka taka może pracować bez dodatkowego zasilania, bezprzewodowo. Drukarki takie są często odporne na uderzenia.
Drukarka fiskalna
Urządzenie rejestrujące przychody ze sprzedaży detalicznej na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego i VAT.
Terminal płatniczy
Urządzenie pozwalające na rozliczenie sprzedaży dokonanej kartą płatniczą lub kartą kredytową.
Czytnik kodów kreskowych
Urządzenie skanujące kody kreskowe i przekazujące odczytany kod do programu.
Synchronizacja
Wymiana danych pomiędzy wieloma urządzeniami z wykorzystaniem chmury Dropbox.