Koszty

Zakładka pozwala na ewidencję ponoszonych kosztów. Dokumenty kosztowe mogą być połączone z dokumentami magazynowymi PZ (dokumenty kosztowe) oraz PW (dowód wewnętrzny).

Na liście dokumentów widoczne są informacje:

 • numer dokumentu kosztowego,
 • data wystawienia dokumentu,
 • nazwa kontrahenta,
 • kwota - wartość dokumentu. Kwota przyjmuje również różne kolory:

  • czarny (lub niebieski na iOS 6) - dokument jest w pełni opłacony,
  • pomarańczowy - dokument nie jest opłacony i nie upłynął jeszcze termin zapłaty,
  • czerwony - dokument nie jest opłacony i upłyną termin jego zapłaty.

Dokumenty kosztowe

 1. Zakup towarów i usług. Zapisywanie dokumentów zakupowych - faktur, paragonów, itp.
 2. Dowód wewnętrzny. Wewnętrzny dowód zakupu lub wytworzenia towaru. Opis pól i sposób wystawiania tego typu dokumentu jest identyczny jak dla dokumentu Dowód wewnętrzny dostępnego na zakładce Sprzedaż.
 3. Faktura RR. Faktura zakupu od rolnika ryczałtowego. Aktualną wysokość podatku możesz określić w Ustawienia/konto/Szczegóły/Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku rolnika.

Opis pól formularza

Magazyn
Magazyn na który będą przyjmowane towary magazynowe (produkty nie będące usługami).
Numer
Numer dokumentu zakupowego.
Nabywca
Dane nabywcy towaru lub usługi.
Kontrahent
Dane sprzedawcy towaru lub usługi.
Metoda płatności
Sposób płatności za dokument.
Waluta
Waluta dokumentu.
Kurs wymiany
Kurs wymiany waluty wg kursu NBP z dnia poprzedniego od daty wystawienia dokumentu zakupowego. Możliwe jest ręczne wprowadzenie własnego kursu.
Źródło kursu wymiany
Informacja o źródle kursu wymiany waluty. Standardowo dla kursów pobranych z NBP jest to informacja o numerze tabeli NBP oraz dacie tabeli.
Daty
Wybór dat związanych z dokumentem.
 • Data dostawy - data zakończenia dostawy lub wykonania usługi. Od 2014r dopuszczalne jest podanie daty przyszłej.
 • Data wystawienia - data wystawienia dokumentu.
 • Termin płatności - oczekiwany termin dokonania płatności przez kontrahenta.
 • Data otrzymania - data otrzymania dokumentu od sprzedawcy (kontrahenta).
Uwagi
Dowolne uwagi osoby rejestrującej zakup.
Pliki
Skany oryginałów dokumentów powiązane z dokumentem zakupowym. UWAGA: Pamiętaj, że pliki mogą zajmować dużą ilość miejsca na urządzeniu. Przy włączonej synchronizacji danych, dokumenty są także zapisywane w chmurze Dropboxa. Pozostałe urządzenia pobierają skany dokumentów na żądanie.
Skanuj
Dodanie skanu (fotografii) oryginalnego dokumentu zakupowego.

Dla dokumentów wystawionych do wersji 1.8.9

Do wersji 1.8.9 MojejFaktury nie było możliwości prowadzenia szczegółowej ewidencji dokonywanych zakupów i możliwe było wyłącznie wprowadzenie ogólnej kwoty netto, kwoty podatku VAT oraz kwoty brutto. Od wersji 1.9.0 możliwe jest uszczegółowienie dokumentów zakupowych o informacje nt każdej z pozycji.

Kwoty
Podsumowanie kwot zawartych na dokumencie. Wprowadzenie dowolnej pary pól Wartości powoduje automatyczne wyliczenie trzeciej Wartości. Suma Wartości netto i VAT musi być równa Wartości brutto.
Wartość netto
Wartość netto dokumentu w wybranej walucie.
VAT
Kwota VAT dokumentu w wybranej walucie1.
Wartość brutto
Wartość brutto dokumentu w wybranej walucie.

Dla dokumentów wystawionych od wersji 1.9.0

Od wersji 1.9.0 MojejFaktury możliwa jest szczegółowa ewidencja zakupu towarów. Pozwala ona na wyliczenie dokładnego dochodu ze sprzedaży. Możliwe jest to dzięki automatycznemu tworzeniu dokumentów PZ na podstawie dokumentów zakupowych. Poszczególne pozycje dokumentu PZ powiązane są z pozycjami dokumentów zakupowych, dzięki czemu znana jest dokładna cena zakupu towaru.

Pozycje
Szczegółowa lista zakupionych towarów. Wybierając towar z listy wprowadzonych wcześniej towarów możesz powiązać zakup ze stanem magazynowym. Ręczne wprowadzenie towaru powoduje wyłącznie jego ewidencję i nie ma odzwierciedlenia w stanach magazynowych. Po wybraniu istniejącego towaru wybierana jest automatycznie jego ostatnia cena zakupu, którą możesz skorygować.

Opcje dostępne po zapisaniu dokumentu

Płatności
Lista płatności za dokument lub Dodaj płatność pozwalającą na dokonanie płatności całkowitej lub częściowej oraz utworzenie kompensaty z dokumentami kosztowymi.

 1. W przypadku prowadzenia firmy w innym kraju, pole VAT może oznaczać inny rodzaj podatku.