Sprzedaż

Na zakładce sprzedaży znajdują się wszystkie dokumenty powiązane ze sprzedażą dokonaną, jak faktury, rachunki, paragony, oraz sprzedażą planowaną, tj proformy, zamówienia, oferty.

Na liście dokumentów widoczne są informacje:

 • numer faktury lub status W edycji,
 • data wystawienia dokumentu,
 • nazwa kontrahenta,
 • kwota - wartość wymagana dla dokumentu. Np dla faktury będzie to kwota brutto, a dla faktury korygującej różnica wynikająca z korekty. Kwota przyjmuje również różne kolory:

  • czarny (lub niebieski na iOS 6) - dokument jest w pełni opłacony,
  • pomarańczowy - dokument nie jest opłacony i nie upłynął jeszcze termin zapłaty,
  • czerwony - dokument nie jest opłacony i upłyną termin jego zapłaty.

  Dokumenty powiązane mogą zmienić status opłacenia dokumentu pierwotnego. Np, faktura wystawiona do proformy zmienia jej status na "opłaconą" choć faktycznie taką nie jest. Natomiast faktura korygująca może zmienić status na opłaconą lub nieopłaconą w zależności od wynikającego balansu z tytułu korekty.

 • status:

  • wystawiony - dokument został wystawiony,
  • wysłany - dokument został wysłany emailem,
  • wydrukowany - dokument został wydrukowany,
  • udostępniony - dokument został udostępniony do aplikacji zewnętrznej,
  • fiskalny - dokument został wydrukowany na drukarce fiskalnej.

Aby wystawić jeden z dokumentów stuknij w znak [+], wybierz rodzaj dokumentu.1 Na otwartym oknie wypełnij poszczególne pola. Pamiętaj, że pola zawierające znak Znak (i) mogą być stuknięte w tenże znak oraz poza nim, co spowoduje wywołanie dwóch różnych funkcji. W przypadku pola kontrahenta możesz wybrać istniejącego kontrahenta z listy lub dodać nowego kontrahenta. W polu dodawania pozycji faktury możesz wybrać wcześniej wprowadzony towar z listy lub dodać nowy towar.

Po zakończeniu wprowadzania danych dla dokumentu Stuknij w opcję Zapisz. Jeśli dokument nie zawiera wypełnionych niezbędnych pól, np nie dokonano wyboru kontrahenta, program zapisze dokument w statusie W edycji, jeśli jednak dokument jest w pełni poprawnie wypełniony zostaniesz poproszony o dokonanie wyboru zapisu dokumentu jako docelowego (wtedy zostanie mu nadany kolejny unikalny numer) lub jako pozostawienie dokumentu W edycji w celu dalszej edycji lub wystawienia go w późniejszym terminie.

Stany magazynowe

W MojejFakturze możesz prowadzić gospodarkę magazynową. Jeśli produkt jest typu Towar, utworzony został przynajmniej jeden magazyn oraz został on przyjęty na magazyn przynajmniej raz, będzie dla niego prowadzona ewidencja magazynowa. Podczas dodawania towaru do dokumentu sprzedaży, program weryfikuje czy jest dostępna odpowiednia ilość towaru, tym samym nie pozwalając na powstanie ujemnych stanów magazynowych.

Sprzedaż powoduje automatyczne utworzenie dokumentów wydania magazynowego WZ lub rezerwację (dla Zamówienia oraz Proformy). Jeśli dokument WZ był wydany przed sprzedażą zaleca się utworzenie dokumentu sprzedażowego na podstawie dokumentu WZ przy pomocy akcji Utwórz fakturę dostępną na formularzu dokumentu WZ. Możliwe jest usunięcie powiązanego dokumentu WZ i ręczne jego ponowne utworzenie.

Dokumenty sprzedaży

 1. Faktura (wcześniej Faktura VAT). Od roku 2014 faktura zastąpiła także wcześniejszy dokument Rachunek dla przedsiębiorców niebędących płatnikami VAT. Aby skorzystać z faktur przez podatników nie będących płatnikami VAT, należy wyłączyć opcję Ustawienia/[Konto]/Płatnik VAT. Dokument powoduje zdjęcie towarów ze stanów magazynowych.
 2. Faktura Korygująca. Fakturę Korygującą można wystawić jedynie do Faktury (faktury zaliczkowe nie są obsługiwane). Aby wystawić korektę należy w akcjach dokumentu korygowanego wybrać Utwórz korektę. Dokument nie powoduje utworzenia korekty stanów magazynowych - konieczne jest ręczne utworzenie dokumentu WZ/PZ.
 3. Faktura Zaliczkowa. Wystawienie Faktury Zaliczkowej zgodnie z przepisami prawa wymaga podania numeru zamówienia. W związku z tym aby wystawić taki dokument, należy wystawić Zamówienie lub Kosztorys i na jego podstawie wystawić Fakturę Zaliczkową wybierając akcję Utwórz fakturę. Fakturę Końcową wystawia się w analogiczny sposób tworząc fakturę na podstawie ostatniej Faktury Zaliczkowej. Dokument powoduje zdjęcie towarów ze stanów magazynowych.
 4. Faktura Marża. Faktura dla przedsiębiorców dokonujących sprzedaży opartej na marży (komisy, biura podróży, itp).
 5. Rachunek. Dokument Rachunku został zastąpiony Fakturą. Dokument powoduje zdjęcie towarów ze stanów magazynowych.
 6. Paragon. Paragony przeznaczone są przede wszystkim do współpracy z terminalem POS2 oraz drukarkami fiskalnymi. Paragon można więc utworzyć ręcznie lub przy pomocy Terminala POS. Dokument powoduje zdjęcie towarów ze stanów magazynowych.
 7. Dowód wewnętrzny. Wewnętrzny dowód sprzedaży. Dokument powoduje zdjęcie towarów ze stanów magazynowych (dokumenty wewnętrzne).
 8. Proforma. Zaproszenie do złożenia zamówienia przez klienta. Dokument proformy zawiera wszystkie dane spełniające warunek umożliwiający traktowanie dokumentów proforma jako pełnoprawną fakturę. Możliwe jest ukrycie numeru NIP na dokumentach niesprzedażowych3. Dokument powoduje rezerwację stanów magazynowych.
 9. Zamówienie. Dokument złożenia zamówienia przez klienta. Może zawierać towary o zerowej kwocie sprzedaży oraz zerowej ilości. Dokument powoduje rezerwację stanów magazynowych.
 10. Kosztorys. Dokument o podobnym działaniu do Zamówienia z wyłączeniem tworzenia rezerwacji magazynowych.

Usuwanie dokumentów

Możliwe jest usunięcie wystawionego dokumentu. Należy jednak pamiętać, że usunięcie dokumentów zaksięgowanych może być niezgodne z prawem. Po usunięciu takiego dokumentu możliwe jest wystawienie poprawnego z tym samym numerem.4 Należy mieć też na uwadze, że usunięcie dokumentu korygowanego z korekty może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie programu - w takim wypadku należy także usunąć wszystkie dokumenty powiązane.

Opis pól formularza

Powiązania
Lista dokumentów powiązanych, np korekty, dokumenty nadrzędne, zaliczki, duplikaty. Opcja widoczna tylko jeśli zostało utworzone wcześniej jakieś powiązanie.
Sprzedawca
Wybór danych Sprzedawcy dokonującego wystawienia dokumentu (pole widoczne jeśli zdefiniowano więcej niż jednego sprzedawcę).
Kontrahent
Wybór kontrahenta dokonującego zakupu towaru lub usługi (pole nie jest widoczne dla dokumentów niewymagających podania nabywcy, np rachunki).
Metoda płatności
Sposób oczekiwanej zapłaty za dokument.
Waluta
Wybór waluty dokumentu. Wybór waluty może zostać narzucony przez wybranego Sprzedawcę, w którym można wskazać rodzaj dopuszczalnych walut np ze względu na wprowadzenie walutowego konta bankowego.
Kurs wymiany
Kurs wymiany waluty wg kursu NBP z dnia poprzedniego od daty wystawienia dokumentu zakupowego. Możliwe jest ręczne wprowadzenie własnego kursu.
Źródło kursu wymiany
Informacja o źródle kursu wymiany waluty. Standardowo dla kursów pobranych z NBP jest to informacja o numerze tabeli NBP oraz dacie tabeli.
Licz od
Sposób wprowadzania kwot towarów.
Daty
Wybór dat związanych z dokumentem.
 • Data dostawy - data zakończenia dostawy lub wykonania usługi. Od 2014r dopuszczalne jest podanie daty przyszłej.
 • Data wystawienia - data wystawienia dokumentu.
 • Termin płatności - oczekiwany termin dokonania płatności przez kontrahenta
Pozycje
Lista pozycji dokumentu. Możesz stuknąć w środek pola, aby dodawać towary z istniejącej listy. Wybór towaru na liście powoduje dodanie nowego towaru do dokumentu lub zwiększenie jego ilości o 1. Możesz też dodawać towary poprzez skanowania kodów kreskowych za pomocą wbudowanej w urządzenie kamery fotograficznej - w tym celu stuknij w pole kodu kreskowego. Aby dodać nowy towar lub usługę wcześniej nie wprowadzoną stuknij z znak [i].
Przyczyna korekty
Pozycja widoczna tylko w przypadku wystawiania faktury korygującej i jest polem obowiązkowym w wybranych krajach.
Uwagi
W tym polu możesz wprowadzić dowolną treść, która zostanie umieszczona na dokumencie. W tym miejscu mogą zostać wprowadzone automatycznie zdefiniowane wcześniej teksty - Ustawienia/[Konto]/Teksty własne/[Tekst własny]/Automatycznie dodaj.
Dodaj komentarz
Możesz wybrać istniejący komentarz z bazy zdefiniowanych tekstów własnych - Ustawienia/[Konto]/Teksty własne/[Tekst własny].
Numer zamówienia
Możesz wprowadzić numer zamówienia z zewnętrznego systemu sprzedaży. W przypadku wystawiania dokumentów z istniejących proform, zamówień, czy ofert, pole to zostanie wypełnione automatycznie.
Odwrotne obciążenie
Oznaczenie faktury do metody odwrotnego obciążenia.
Płatność podzielona
Oznaczenie faktury do mechanizmu płatności podzielonej. Pole to automatycznie się ustawia także po dodaniu towaru z oznaczeniem mechanizmu płatności podzelonej.

Opcje dostępne po zapisaniu dokumentu

Udostępnij
Udostępnianie dokumentu. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale Udostępnianie i drukowanie.
 • Pokaż dokument - wyświetlenie dokumentu.

 • Drukuj - w zależności od konfiguracji programu, dostępne są różne sposoby wydruku dokumentu:

  • na drukarkach AirPrint™ (wszystkie rodzaje dokumentów niefiskalnych)
  • na drukarkach termicznych Woosim (wszystkie rodzaje dokumentów niefiskalnych)
  • na drukarkach fiskalnych Posnet (faktura i paragon fiskalny)
 • Wyślij przez email - dokument zostanie załączony w postaci pliku PDF do wiadomości Email. Pole adresata zostanie wypełnione zgodnie z polem Kontakt/Email wypełnionym w danych kontrahenta.

 • Otwórz w... - pozwala na przekazanie dokumentu PDF do innego programu obsługującego pliki PDF. Dzięki tej opcji można zapisać dokument do chmury (np Dropbox, Google Drive, Onedrive) lub dokonać wydruku na drukarce nie obsługującej AirPrint, ale za to posiadającej dedykowane oprogramowanie na iOS (np HP ePrint).

Akcje
Zestaw opcji do szybkiego tworzenia powiązanych dokumentów (korekty, faktura do paragonu, faktura do zamówienia, duplikat). Zestaw dostępnych akcji jest zależny od typu edytowanego dokumentu.
 • Utwórz podobny - tworzy nowy dokument dokonując kopii informacji z istniejącego dokumentu, z nową datą wystawienia.
 • Utwórz duplikat - tworzy duplikat dokumentu z aktualną datą wystawienia.
 • Utwórz korektę - tworzy korektę dokumentu (faktury) do wybranego dokumentu. Dokument korekty może modyfikować jedynie pozycje faktury w zakresie opisu, ilości, ceny oraz podatku, zgodnie z przepisami prawa.
 • Utwórz fakturę - tworzy fakturę lub fakturę zaliczkową do dokumentu nieksięgowego jak proforma, zamówienie, kosztorys.
Płatności
Lista płatności za dokument lub Dodaj płatność pozwalającą na dokonanie płatności całkowitej lub częściowej oraz utworzenie kompensaty z dokumentami kosztowymi.

 1. Możesz ograniczyć listę dostępnych dokumentów na zakładce Ustawienia/[Konto]/Typy dokumentów

 2. Terminal POS dostępny jest z listy dokumentów do utworzenia jako opcja Terminal POS

 3. Opcja dostępna w systemowej aplikacji Ustawienia opcja MojaFaktura/NIP na dokumentach proforma, zamówienie i kosztorys

 4. Opcja dostępna w systemowej aplikacji Ustawienia opcja MojaFaktura/Edycja indeksów