Zaczynamy

Aby rozpocząć pracę z programem musisz utworzyć Konto, które jest równoznaczne z Działalnością Gospodarczą, Spółką lub Organizacją. Jeśli prowadzisz wiele firm, działalności gospodarczych, organizacji, czy spółek, po prostu dodajesz kolejne konta. Konto utworzysz na zakładce Ustawienia. Tam wybierz Dodaj konto. Wypełnij poszczególne pola: Etykieta - to np skrócona nazwa firmy, wybierz kraj w którym prowadzisz firmę, zaznacz, czy firma jest płatnikiem podatku VAT (lub innego podatku obowiązującego w Twoim kraju, np GST), podaj numer NIP (lub inny identyfikator rejestracji podatkowej obowiązujący w Twoim kraju) w dowolnym formacie, z kreskami lub bez kresek, opcjonalnie wypełnij pole REGON, wprowadź nazwę użytkownika, czyli swoje imię i nazwisko (dokumenty będą wystawiane przez tą osobę).

Musisz także wybrać numerację dokumentów1 - do wyboru masz numerację:

  • roczną - FV/rok/numer kolejny, np FV/2014/001
  • miesięczną - FV/rok/miesiąc/numer kolejny, np FV/2014/04/001
  • dzienną - FV/rok/miesiąc/dzień/numer kolejny, np FV/2014/04/02/001
  • ciągłą - FV/numer kolejny, np FV/001

Stuknij w Zapisz.

Teraz możesz już dodawać towary oraz kontrahentów. Zanim jednak przystąpisz do wystawienia pierwszej faktury musisz zdefiniować Sprzedawców, czyli wprowadzić dane swojej firmy, takie jak pełna nazwa, adres i konto bankowe. W tym celu przejdź na zakładkę Ustawienia i zaznacz wprowadzone wcześniej konto - po lewej stronie nazwy powinien być widoczny fistaszek oznaczający, że wybrane jest aktywnym kontem. Stuknij w Znak (i) - w ten sposób przejdziesz do edycji konta. Teraz wybierz Sprzedawcy stuknij w znak [+] i wypełnij wszystkie niezbędne pola oznaczone na czerwono. Etykieta sprzedawcy będzie wyświetlana przy wyborze sprzedawcy podczas wystawiania dokumentu - nadaj więc nazwę oznaczającą lokalizację sprzedawcy, nazwę konta bankowego lub cokolwiek co pozwoli Ci na odróżnienie sprzedawców. Podając numer NIP możesz go podać w formacie z kreskami lub bez kresek, a także w formacie unijnym (z kodem kraju jak przedrostek) - w takiej postaci będzie on widoczny na wystawianych dokumentach. Jeśli po wprowadzeniu numeru NIP pole dalej jest podświetlone na pomarańczowo oznacza to, że podałeś błędny numer NIP. Wprowadź też numer konta bankowego IBAN - tu również możesz podać numer konta z przedrostkiem kraju, cyfry pogrupuj w formacie 2 cyfry, a potem po 4 cyfry, lub zapisz je jednym ciągiem.

Masz już dodanego Sprzedawcę. Sprawdź jeszcze, czy masz wprowadzone niezbędne metody płatności, stawki VAT, jednostki miar oraz waluty.

Możesz już wystawić swoją pierwszą fakturę.

Zapoznaj się z kolejnymi zakładkami Pomocy. Dowiesz się z nich szczegółów nt poszczególnych opcji programu.


  1. Jeśli nie jesteś zdecydowany, zawsze możesz zmienić sposób oraz szablon numeracji dokumentów w dowolnym momencie działania programu. Pamiętaj, aby numeracja dokumentów była zgodna z wymogami ustawy, tzn zawierała numer kolejny, a więc nie jest dopuszczalna zmiana numeracji w trakcie trwania roku kalendarzowego.