Jednostki

W programie możesz zdefiniować nieograniczoną ilość typów jednostek. Jednostki możesz wybrać przy sprzedaży towarów oraz podczas definiowania bazy towarów.

Niewykorzystywane typy jednostek możesz usunąć.

Opis pól formularza

Nazwa
Nazwa jednostki (np "szt.").